Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

29 października 2021 r. grupa 13 uczniów naszej szkoły wzięła udział w II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Olimpiada organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Olimpiada winna prowadzić do aktywizacji społeczeństwa w zakresie prawa, co przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz szerzenia edukacji prawnej. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie.

Pierwszy etap miał charakter eliminacyjny i polegał na rozwiązaniu testu online na platformie Moodle Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie przez wszystkich uczestników jednocześnie. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 40 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content