Sportowiec roku

REGULAMIN NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU

Cel i czas konkursu:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
 2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
 3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 4. Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego.

Zasady konkursu:

 • W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku w szkole może brać udział każdy uczeń i uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.
 • Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych.
 • W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
 • Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
 • Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:
  • regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych,
  • ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych,
  • zachowanie fair – play podczas rywalizacji,
  • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
 • Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za:
  • niesportowe zachowanie podczas zawodów – czerwona kartka, wykluczenie z gry, itd.
  • używanie wulgaryzmów
  • odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach.
 • O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby, ilość startów oraz najlepszy wynik.

Nagrody:

Zwycięzcy rywalizacji otrzymują pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Postanowienia końcowe:

 1. Sportowcem Roku w szkole może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
 2. Sportowcem Roku w szkole może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
 3. Podsumowanie konkursu   następuje   w    czasie   uroczystości zakończenia        roku szkolnego.

PUNKTACJA DO REGULAMINU KONKURSU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU

 

 1. Zawody wewnątrzszkolne i międzyszkolne

I miejsce – 6 punktów;
II miejsce – 4 punkty;
III miejsce – 3 punkty;
Udział w zawodach – 1 punkt.

 

 1. Zawody rangi finału powiatowego:

I miejsce – 10 punktów;
II miejsce – 8 punktów;
III miejsce – 6 punkty;
Udział w zawodach – 3 punkty.

 

 • Zawody rangi finału wojewódzkiego:

I miejsce – 25 punktów;
II miejsce – 20 punktów;
III miejsce – 15 punktów;
Udział w zawodach – 6 punktów.

 

Inne:

 • regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych przez cały rok szkolny – plus 10 punktów,
 • ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej – plus 10 punktów,
 • zachowanie fair – play podczas rywalizacji sportowej – plus od 1 do 5 punktów,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych –plus od 1 do 5 punktów,
 • używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych – minus od 1 do 5 punktów.
 • Odmowa brania udziału w zwodach od 5 do 10 punktów minusowych

Aktualna tabela do pobrania – pobierz

Skip to content