Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

Dołącz do nas

4 letnie liceum ogólnokształcące

Zdobądź wykształcenie i sięgnij po przepustkę na wymarzone studia.
Zaangażowani i wykwalifikowani nauczyciele w przyjaznej atmosferze pomogą Ci osiągnąć sukces

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 LETNIE

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia.

Klasa biologiczno – polonistyczna z rozszerzonym językiem angielskim.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, język polski i język angielski.

Nauka w liceum trwa 4 lata. Liceum to dobre rozwiązanie dla osób przekonanych, iż po szkole średniej wybiorą się na uczelnię wyższą. Zdanie egzaminu dojrzałości otwiera drogę na studia.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym przygotuje Cię do matury oraz kontynuowania nauki na wymarzonych studiach wyższych.

Ukończenie liceum daje uczniom możliwość kształcenia na wielu kierunkach studiów. Absolwent, który ukończy naukę w liceum o profilu biologiczno – polonistycznym możne podjąć studia wyższe na takich kierunkach jak: medycyna, farmacja, biologia i bioanalityka, biotechnologia, analityka medyczna, dietetyka, kosmetologia, pedagogika, psychologia, praca socjalna, resocjalizacja, filologia polska, dziennikarstwo, teatrologia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, politologia, i wiele innych.

Jeśli nadal nie wiesz czy to liceum jest dla Ciebie to pamiętaj, że w przyszłości czekają na Ciebie zawody takie jak: prawnik, historyk, dziennikarz, krytyk teatralny/filmowy, filozof, politolog, psycholog, pedagog, ratownik medyczny, rehabilitant, pracownik służby zdrowia, pracownik ochrony środowiska, biolog, kosmetolog, dietetyk, opiekun osoby starszej, pracownik placówek opieki społecznej oraz resocjalizacyjnej

Zatem przyszłość stoi przed Tobą otworem wystarczy dołączyć do Nas. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia we wrześniu… 

TECHNIKUM - 5 LETNIE

Przygotuj się do matury oraz egzaminów zawodowych.
Wybierz swój zawód a po ukończeniu technikum kontynuuj naukę na studiach wyższych

Przedmioty punktowane:
 • j. polski
 • j. obcy
 • matematyka
 • geografia
Przedmioty punktowane:
 • j. polski
 • j. obcy
 • matematyka
 • geografia
Przedmioty punktowane:
 • j. polski
 • j. obcy
 • matematyka
 • geografia

Przedmioty punktowane:

 • j. polski
 • j. obcy
 • matematyka
 • biologia

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych. Ukończenie szkoły może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych i najszybciej rozwijających się współczesnych nauk. 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczeń otrzymuje tytuł technika ekonomisty. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na studiach wyższych związanych z ekonomią, administracją lub  prawem.

W TRAKCIE NAUKI ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ NA TEMAT:

 • zakładania biznesu, prowadzenia uproszczonej księgowości i prowadzenia spraw kadrowych,
 • rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS,
 • sporządzania dokumentów księgowych i płacowych,
 • obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • etyki biznesu,
 • języka obcego zawodowego.

ABSOLWENCI MOGĄ PODJĄĆ PRACĘ W:

 • Technik ekonomista może podejmować pracę m.in. jako pracownik administracji, pracownik działu księgowości, działu kadr w:

  • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • urzędach administracji,
  • urzędach skarbowych,
  • biurach księgowych,
  • bankach,
  • sekretariatach,
  • agencjach celnych,
  • biurach maklerskich,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • stowarzyszeniach i fundacjach,
  • własnej firmie,

  Podczas nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:
  EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk to jeden z najbardziej cenionych i pożądanych zawodów na rynku pracy, ponieważ logistycy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Kierunek polecany dla osób kreatywnych i obdarzonych zdolnościami planowania. Logistyk to osoba, która specjalizuje się w zakresie m.in. zarządzania, planowania i przepływu surowców, półsurowców, produktów, czyli dba o sprawny i szybki przepływ towaru mając na uwadze koszty całego przedsięwzięcia. Ogromne zainteresowanie zawodem logistyka w dzisiejszych czasach podyktowane jest nie tylko możliwościami ciekawej pracy, rozwoju, ale również i wysokością zarobków. 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczeń otrzymuje tytuł magazyniera oraz technika logistyka. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na studiach wyższych związanych m.in. z logistyką, transportem i spedycją.

W TRAKCIE NAUKI ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ NA TEMAT:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługi programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania procesów transportowych,
 • organizowania procesów transportowych,
 • dokumentowania procesów transportowych

ABSOLWENCI MOGĄ PODJĄĆ PRACĘ W:

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego m.in. na stanowiskach:

 • specjalisty planowania zakupów,
 • specjalisty handlu elektronicznego,
 • specjalisty systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • specjalisty gospodarki odpadami,
 • specjalisty planowania produkcji i zapasów,
 • specjalisty transportu wewnętrznego.

Podczas nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje, a tym samym dwa zawody:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu

TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Hotelarz zajmuje się tworzeniem „domu poza domem” czyli organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. W tej pracy na pewno nie można popaść w rutynę – wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług. 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczeń otrzymuje tytuł technika hotelarstwa. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na studiach wyższych związanych m.in. z hotelarstwem, turystyką, rekreacją oraz innych.

W TRAKCIE NAUKI ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ NA TEMAT:

 • rezerwowania usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji,
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskiego,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich

ABSOLWENCI MOGĄ PODJĄĆ PRACĘ W:

Technik hotelarstwa może podejmować pracę m.in. jako: 

 • pracownik w obiektach bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik biurowy,
 • pracownik biura podróży,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • recepcjonista,
 • steward, stewardessa,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny,
 • inspektor piętra hotelowego,
 • bufetowy – barman,
 • a także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z sektorem turystycznym

Podczas nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne, zgłębiać tajniki sztuki kulinarnej oraz  zdobywać dobrze płatny i poszukiwany  na rynku pracy zawód. Prężnie rozwijająca się branża gastronomiczna bezustannie poszukuje ludzi potrafiących doskonale radzić sobie z planowaniem i organizacją żywienia. Wiedzę z tym związaną można zyskać kształcąc się w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Daje on wiele możliwości samorealizacji i rozwijania pasji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczeń otrzymuje dwa zawody: tytuł kucharza oraz technika żywienia i usług gastronomicznych. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na studiach wyższych związanych z dietetyką, żywieniem człowieka, zarządzaniem w gastronomii, hotelarstwem, turystyką oraz innych.

W TRAKCIE NAUKI ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ NA TEMAT

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • języka obcego zawodowego.
 •  

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w:

  • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi,
  • zakładach gastronomicznych,
  • hotelach, pensjonatach, domach wczasowych,
  • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
  • firmach cateringowych,
  • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
  • a także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

   

  Podczas nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje, a tym samym dwa zawody:
  HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Skip to content