Warsztaty językowo-kulturoznawcze DEUTSCHLAND ONLINE w naszej szkole

Warsztaty językowo-kulturoznawcze DEUTSCHLAND ONLINE w naszej szkole

Warsztaty językowo-kulturoznawcze
DEUTSCHLAND ONLINE w naszej szkole

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w polsko-niemieckim projekcie pt.: “Deutschland online” organizowanym przez Magdalenę Antoniewicz Koordynatorkę Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na

Wielkopolskę(www.schloss-trebnitz.de) oraz Polską Akademię Rozwoju(www.parteam.eu).

 

Celem projektu jest:

  1. zwiększenie wiedzy uczniów polskich szkół na temat Niemiec poprzez udział w warsztatach językowo-kulturoznawczych poprowadzonych przez panią Johannę Roppelt(pochodzącą z Niemiec);
  1. wsparcie rozwoju kompetencji rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem poprzez aktywny udział w warsztatach online;
  2. zmotywowanie do uczestnictwa w konkursach wiedzy poprzez udział w quizie wiedzy na temat Niemiec.

Wśród uczniów biorących udział wylosowana zostanie osoba, która otrzyma stypendium naukowe w postaci wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej oraz 2 osoby, które otrzymają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych konwersacjach z panią Johanną Roppelt.

Podobne losowanie będzie miało miejsce wśród nauczycieli, który zgłosili szkołę do projektu. Pod koniec marca 2021 wylosowanych zostanie 3 osoby, które otrzymają stypendium w postaci konwersacji po niemiecku z panią Johanna Roppelt.

W naszej szkole na żywo w zajęciach wezmą udział klasy: III TE oraz IIaTE.

W pozostałych klasach zajęcia zostaną przeprowadzone przy pomocy nauczycieli uczących dany oddział.

Pierwsze warsztaty odbędą się w poniedziałek 08.marca, a kolejne w czwartek 10.03. 

Mamy nadzieję, że będzie to dla naszych uczniów niecodzienna okazja doskonalenia i sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content