Nowa edycja konkursu “Klasa z klasą”

Nowa edycja konkursu “Klasa z klasą”

REGULAMIN KONKURSU ,,KLASA NA MEDAL” - edycja druga

Informacje ogólne:

W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imieniem inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej

Konkurs “Klasa na medal” organizowany jest przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.

 Celem konkursu „KLASA NA MEDAL” jest:

 1. motywowanie zespołów klasowych do aktywności na rzecz środowiska szkolnego
 2. promowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów, regularnego i systematycznego uczęszczania do szkoły
 3. wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji
 4. wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły
 5. zintegrowanie i uaktywnienie zespołów klasowych i wyłonienie w ciągu całego roku szkolnego klasy najbardziej zaangażowanej w życie szkoły
 6. stworzenie klasom możliwości do wykazania się swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem w życie społeczności szkolnej

Ogólne zasady uczestnictwa:

 1. Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024 wszystkie klasy ZSP w Mszanie Dolnej.
 2. Uczestnikiem konkursu jest każdy zespół klasowy (każda klasa w całości, a nie każdy uczeń osobno).
 3. Punktowane będą frekwencja klasowa za każdy miesiąc (od września do maja), dodatkowo średnia frekwencja za I i II półrocze oraz aktywny udział w różnego rodzaju konkursach lub akcjach angażujących do udziału całe zespoły klasowe (wynikających z inicjatywy i organizowanych przez Samorząd Uczniowski lub innych nauczycieli) – nie brane są pod uwagę indywidualne osiągnięcia uczniów np w konkursach przedmiotowych
 4. Punkty przyznawane będą wg wcześniej przyjętych kryteriów.
 5. Punkty będą podliczane na koniec każdego miesiąca.
 6. Informacje na temat ilości zdobytych przez poszczególne klasy punktów będą na bieżąco, co miesiąc, publikowane na gazetce Samorządu Uczniowskiego
 7. Zwycięzcą konkursu zostanie klasa, która zdobędzie łącznie największą ilość punktów (będzie to suma punktów naliczonych we wszystkie kategoriach konkursu).
 8. Dla klas, które znajdą się najwyżej w rankingu, przewidziana jest atrakcyjna nagroda . Wysokość nagrody ustala Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na dofinansowanie  do wycieczki  szkolnej w klasach I-IV,                                  a w przypadku zwycięstwa klasy V (absolwentów) na dowolne cele klasy.
 9. Koordynator konkursu: Monika Rapacz oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

PUNKTACJA

 1. FREKWENCJA
 • klasa otrzymuje punkty, jeżeli frekwencja za dany miesiąc przekroczy 80%;
 • punktacja za frekwencję przyznawana jest do końca maja;
 • frekwencję za maj w klasach V daje średnia frekwencja z II półrocza;
 • klasa, która w danym miesiącu przebywa na miesięcznych praktykach zawodowych, otrzymuje 100 % czyli 20 pkt za dany miesiąc
 • do punktacji wlicza się także ogólna frekwencja po I półroczu, II półroczu (do maja włącznie)

Punktacja:

100%  – 95%  20 pkt

94%    – 90%  15 pkt

89%    – 85%  10 pkt

84%    – 80%  5 pkt

Frekwencja poniżej 80 % nie jest punktowana.

 1. 2. UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH I WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

I miejsce –  30 pkt

II miejsce – 20 pkt

III miejsce – 15 pkt

Wyróżnienie – 10 pkt

Wszystkie pozostałe  klasy biorące udział w konkursie otrzymują po 5 pkt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content