Narodowe czytanie

Narodowe czytanie

Narodowe czytanie
w zespole szkół ponadpodstawowych w mszanie dolnej

Dnia 1 października 2020 r. odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W czytaniu wzięły udział klasy I i II po szkole podstawowej i gimnazjum. Tekst dramatu odczytali aktorzy z klasy II TE i III TE. Odtwórcy mieli piękne stroje które, pomogły im wcielić się w bohaterów. Uczniowie uczestniczący w przedstawieniu zachowali ciszę i powagę, co świadczy o zaangażowaniu i wrażliwości estetycznej odbiorców i ich wysokiej kulturze. Czytane sceny były zarówno, humorystyczne – scena między Goplaną i Grabcem, jak i wstrząsające, dramatyczne – śmierć Aliny. Słuchacze odbierali tekst ze skupieniem przypominając sobie tekst poznany w szkole podstawowej i gimnazjum. Czytane fragmenty to poznanie królowej Goplany z Grabkiem i jej nieodwzajemniona miłość, wizyta Kirkora u wdowy i rywalizacja Aliny z Balladyną o względy hrabiego, które miały rozstrzygnąć się konkursem zbierania malin, fragment zakończyła dramatyczna śmierć Aliny. Myślę, że to spotkanie było owocne, warto organizować Narodowe Czytanie, ponieważ literatura rozwija nas, uczy i wzbogaca naszą sprawność językową.

Karolina Kasprzyk
Klasa II TE
( Odtwórczyni roli Goplany )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content