Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz wydarzeń szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

Data

Wydarzenie

01.09.2022 r.              

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

05 – 30.09.2022 r.

Kiermasz podręczników

07.09.2022 r.

Narodowe Czytanie: „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

09.2022 r.

Szkolenie dla uczniów klas 4 dotyczące egzaminu maturalnego,

Szkolenie dotyczące egzaminu zawodowego

13.09.2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

15.09.2022 r.

Zebranie z rodzicami

27.09.2022 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

13.10.2022 r.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych

do 15.10.2022

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej I etap

28.10.2022 r.

Udział w akcji Szkoła Pamięta

10.11.2022 r.

Uroczysta akademia  z okazji Święta  Niepodległości

11.2022 r.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

11 – 12. 2022 r.

Próbny egzamin maturalny I

11.2022  r.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego I etap

11.2022  r.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego I etap

11.2022 r.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej I etap

11.2022 r.

Konkurs matematyczny „Matematyka w Technice dla Technika” – etap szkolny

17.11.2022 r.

Zebranie z rodzicami

11.2022 r.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” I etap

12.2022 r.

Olimpiada Przedsiębiorczości

5.12.2022 r.

Dzień Wolontariusza

12.2022 r.

Próbny egzamin zawodowy

12.2022 r.

Konkurs stroików świątecznych

22.12.2022 r.

Akademia Bożonarodzeniowa

 22.12.2022 r.

Wigilie klasowe

23 – 31.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

01.2023 r.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej I etap

01.2023 r.

III szkolny Przegląd Grup Kolędniczych

01.2023 r.

Szkolny Konkurs Adventskalender z j. niemieckiego

01.2023 r.

Szkolny konkurs na plakat Bożonarodzeniowy z j. angielskiego

01.2023 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

14.01.2023 r.

Studniówka

13.01.2023 r.

Zakończenie pierwszego półrocza

17.01.2023 r.

Zebranie z rodzicami

02. 2023 r.

Próbny egzamin maturalny II

30.01 – 12.02.2023 r.

Ferie zimowe

01.03.2023 r.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

14.03.2023 r.

Międzynarodowy Dzień Liczby π. Szkolny Konkurs Matematyczny

03.2023 r.

Konkurs stroików świątecznych

06.04– 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

03-04.2023 r.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

29.03.2023 r.

Zebranie z rodzicami

25.04.2023 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji uczniów klas IV

28.04.2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach IV – pożegnanie absolwentów

27.04.2023 r.

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

04-23.05.2023 r.

Egzamin maturalny w terminie głównym, część pisemna

10-23.05.2023 r.

Egzamin maturalny w terminie głównym, część ustna

24.05.2023 r.

Zebranie z rodzicami

06.2023 r.

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

23.06. 2023 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24.06 – 31.08. 2023 r.

Ferie letnie

08.2023 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 31 października 2022
 • 9 stycznia 2023
 • 13 stycznia 2023
 • 2 maja 2023
 • 4 maja 2023
 • 5 maja 2023
 • 8 maja 2023
 • 9  czerwca 2023
 • 6 czerwca 2023
 • 7 czerwca 2023

Zebrania z rodzicami

 • 15 września 2022 r.
 • 17 listopada 2022 r.
 • 17 stycznia  2023 r.
 • 29 marca 2023 r.
 • 24 maja 2023 r.

Planowe Zebrania RP

 • 13 września 2022 r.
 • 13 stycznia  2023 r.
 • 26 kwietnia 2023 r.
 • 19 czerwca 2023 r.
Skip to content