„Tu rodziła się „Solidarność”

„Tu rodziła się „Solidarność”

„Tu rodziła się „Solidarność”

10 grudnia 2021 r. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się konferencja poświęcona Wystawie „Tu rodziła się „Solidarność”. „Stan wojenny 1981-1983” oraz podsumowanie konkursu plastyczno – literacko – muzycznego, pt. Rolnicy siłą „Solidarności” 1980/81.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej zostali docenieni w każdej kategorii: w kategorii literackiej wyróżnienie otrzymała Justyna Figura, w kategorii muzycznej III miejsce zajął Marcin Pietrzykowski.  Również w kategorii plastycznej 2 uczniów naszej szkoły Fabian Rapacz i Adrian Bielski zgłosili swoje prace i otrzymali dyplomy za udział.

Celem konkursu literacko – muzyczno- plastycznego było: popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z 40-leciem powstania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, budowanie poczucia dumy i tożsamości narodowej, kształtowanie świadomości postawy patriotycznej i obywatelskiej, pobudzenie aktywności twórczej i samokształcenia uczniów, popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o funkcji i roli związków zawodowych, poznanie wpływu działalności osób zasłużonych na współczesną historię Polski oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, muzycznej i literackiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content