Uroczystość otwarcia i poświęcenia kompleksu sportowego

Uroczystość otwarcia i poświęcenia kompleksu sportowego

W dniu 20 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.inż Józefa Marka w Mszanie Dolnej, odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia kompleksu sportowego – zewnętrznych boisk wielofunkcyjnych oraz stadionu lekkoatletycznego. W uroczystościach uczestniczyli goście ze starostwa powiatowego na czele ze starostą Panem Mieczysławem Urygą. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Jerzy Raźny. Wszystkich gości powitała dyrektor szkoły Pani Katarzyna Wacławik. Dekoracje oraz piękną część artystyczno – sportową przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wychowania fizycznego pod kierownictwem Pani Beaty Ligary. Poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowały wraz z młodzieżą pani Grażyna Szymuś oraz pani Elżbieta Janik. Zdjęcia z drona wykonał Damian Wielowski.

Zadanie dofinansowano ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Koszt Modernizacji obiektu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej opiewa na kwotę 1 307 425,97 zł. Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24X40 m. i powierzchni poliuretanowej, budowę skoczni do skotu w dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę bieżni okrężnej o długości 200m., wykonanie oświetlenia, drenażu, piłkochwytów oraz zagospodarowanie terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content