„Smaczne polskie potrawy w innej części Europy”

„Smaczne polskie potrawy w innej części Europy”

Projekt „Smaczne polskie potrawy w innej części Europy” finansowany przez FRSE

Projekt”Smaczne poslkie potrawy w innej części Europy” jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu zaplanowany jest wyjazd 20 uczniów ZSP wraz z  2 opiekunami w celu popularyzacji kuchni polskiej do Bułgarii. By zrealizować kluczowe założenia projektu nasza szoła pozyskała  86 606,00 zł. z funduszy unijnych.Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest mgr Halina Majkowska.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” umożliwia wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do  krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych. Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Ponieważ uczniowie naszej szkoły kształcą się w m.in. branży usługowo-gastronomicznej, potrawy kuchni naszego kraju, a zwłaszcza naszego regionu zagórzańskiego, są im bardzo bliskie. Powszechnie wiadomo ze  nasza kuchnia jest warta zaprezentowania na rynku europejskim, a ponieważ uczniowie ZSP potrafią przygotować różne tradycyjne potrawy, będą mieli okazje by połączyć swoją pasje gastronomiczną z  niesamowitą przygodą jaką zawsze są wymiany i udziały w projektach unijnych.

Zostaną przygotowane i zrealizowane warsztaty kulinarne dla zagranicznych kolegów. Uczniowie wystąpią w tradycyjnych strojach zagórzańskich. Po degustacji i na pewno wspaniale spędzonym wspólnie czasie zostanie opracowana wersja elektroniczna książki kucharskiej z tego spotkania w języku obcym wzbogacona nagraniami, relacjami i przepisami z danego przedsięwzięcia. Będzie to tez niepowtarzalna okazja na promowanie naszej regionalnej kuchni oraz zdobycie kolejnego doświadczenia, poznanie nowych przyjaciół i ich kultury.

Autor: mgr Halina Majkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content