Carving czy mukimono – czyli sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach

Carving czy mukimono – czyli sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach

W ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” grupa 20 uczniów z klasy I technikum kształcącego się w zawodzie żywienia i usług gastronomicznych odbyła szkolenie z carvingu czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach.

Szkolenie poprowadziła Pani mgr inż. Elżbieta Janik, a zakres tematyczny szkolenia obejmował: historię carvingu, rodzaje i typy narzędzi do carvingu, rzeźbienie różnych motywów w warzywach i owocach oraz tworzenie kompozycji dekoracyjnych na stoły.

Ojczyzną dekorowania potraw i stołów fantazyjnymi rzeźbami z owoców i warzyw są kraje azjatyckie. Za kolebkę tej sztuki uważa się Tajlandię i kraje ościenne, ale mistrzowie sztuki rzeźbienia z Chin, Japonii są zdania, że pojawił się u nich jako pierwszy.

Mukimono – taką nazwę nosi sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach w Japonii. Początki sięgają czasów starożytnych.

W Chinach pierwsze wzmianki o fantazyjnym wycinaniu warzyw i owoców pojawiły się za czasów dynastii Tang, panującej w latach 618 – 1279. Wtedy to carving opuścił wyłącznie cesarskie komnaty i przeniósł się na stoły klasy średniej. W tamtych czasach uważano że dobre plony są uzależnione od sił wyższych i w ten sposób starano się podziękować za daru natury i obfite plony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content